Album 1036, pagina 52louise

30 April 2013, 21:28

J.Wijnhamer

An

7 May 2013, 19:32

misschien Josephus, de zoon van diegenen die in de brief (zie titelpagina) genoemd worden.