Album 1036, pagina 2louise

30 April 2013, 22:02

tekst op los papier bij album.
E. T -of F -. Wijnhamer- kampnr 8386 - Kumi 163 - Thailand
mevr. E Wijnhamer S J Tjolomadoe, Solo 1941
zoon Joop - Ans en Max - Hotel Oranje Blora, later Emma hotel Malang
V. van Leeuwen - Djohardwarslaan G3 No 4 Soerabaja
mej ..nke Wijnhamer, J I Eerrich G.O.N. Magelang
mevr. J Pronk - Jop Soekaboemi 1941
Ter - of Fer - Wijnhamer - overleden 6 juli 1945, bericht ontvangen 11 Augustus 1945

Album ontvangen van J. Herbig te Semarang
album kwam met 2de zending - uit opslagplaats of kamp-

An

6 May 2013, 13:57

Mevr E Wijnhamer is: Emma W Wijnhamer Schoonerwal gehuwd met Ph J H F op 18 10 1914 te Brebes
Fer is:   Philip. Joseph Hendrik. Ferdinand.(Ferdinand/Fer)  
— Empl. Sf. Tjolomadoe — te Solo.
Hij is overleden op 6 7 1945 (zie ogs site).
Hun zoon is Josephus Emile (zie ogs site) is omgekomen in Thailand aan de Birma spoorlijn op 11 3 1943. De namen van zijn ouders zijn Ferdinand en Emma (zie kampkaart op gahetna.nl)