Album 1036, pagina 3louise

30 April 2013, 18:59

foto midden onder, Dit is onze vriend Willy Wijnhamer aangename kennismaking

An

6 May 2013, 14:00

21 10 1911 Paul Theodoor (Pyth) te Batavia geboren.(de naam van moeder is Emma de Wilde)
15 10 1912 Carel philip Louis willem te Batavia geboren. (de naam van is Emma de Wilde)

Deze laatste zou Willy genoemd kunnen worden....gezien de verbastering van broers naa P ie TH ie....